Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
Keeclf= is het hem gelukt eene doorscliijnende lei te ma-
ken. — PiïiNSEN is waarlijk voor liet lager onderwijs
een allerverdienstelijkst man. Hij zoekt ook naar eene
mnemoniek; jammer voorzeker ware het, indien hij te
veel tijd daarop verwendde.
Leiden, J3 Junij. ik begaf mij des morgens ten
10 ure tot prof. clarisse, bij wien ik een allervriende-
lijkst onthaal genoot en den geheelen dag bleef. Aldaar
oTitmoette ik mijnen vriend theopook (clakisse's zoon).
Leiden, H Junij. Ik hospiteerde van van S tot
bij CLARissE in de theol. encvcl.; hij handelde over de
pligten eens dorppredikants ten aanzien der scholen. —
[k bezocht prof. siegemjkek en bragt het gesprek spoe-
dig op mijn etablissement, en vroeg hem bepaaldelijk
af, of hij mij zou aanraden mij op de gewone wijze te
sisteren om de acte te verzoeken. Hij was hier tegen;
liij kon mij wel verzekeren, dat de geest der vergade-
ring daarheen strekte dat zij mij die acte vrijwillig en
als uit eigen beweging zoude aanbieden. — Tk vertrok
om a. BLrssÉ de jonge, secretaris der prov. comm. van
Zuid-Holland een bezoek te geven, van wien ik met
veel deelneming en vriendelijklieid, ja zelfs met een
zeker enthusiasmus ontvangen werd.
h). Zie blz. P.
Een mij onbekende correspondent van het dagblad van
's Gravenhage, doch die blijkbaar ISioorthey goed kent,
zegt in het nummer van April