Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
het gevoel te werken moet njiar pimnsen's zeggen ver-
bazend slerk zijn geweest. Zoo verhaalt vkinsen, dat
als Prof. i>ot/k eens tegen nieuwold de kracht \an het
kerkelijk gezang op het gevoel ontkende, deze, welke
predikant in Vriesland was, de eerstvolgende godsdienst-
oefening, die i.otze bijwoonde, zoodanig inrigtte, het
gezang zulke inodulatiën gaf en het laatste amen zoo-
danig uits])rak, dat i.ot/e niet dan hoogst geroerd de
kerk verliet en het niet \voi,d gewonnen gaf.
iViEirwoLD was eens in een groot gezelschap waar het
lustig en vrolijk toeging; tegen het begin van den
maaltijd zette hij zich ongemerkt aan het klavier en
begon te sjielen; eerst zag nieniiuid naar hem om, maar
welhaast ontwikkelde hij zich meer en meer en allen
schaarden zich rondom het klavier. De maaltijd was
nu g(Teed, men zette zich aan tafel, nielwoi.d hield op
met s])elen en deed een kort maar krachtig gebed, het-
welk de godsdienstige stemnnng, in welke de muziek
het gezelschaj) gebragt had, geheel voltooide. Nieuwoij»
was altijd zoo geheel gevoel, dat hij nooit regi en
duidelijk heeft gezegd wat hij eigenlijk meeiuh'.
Ook dit seminarium van prinsen is 7iiet wat het zoude
moeten zijn; het is en blijft alles wat men doet te be-
krompen. — De cyclus hunner (der kweekelingen) denk-
beelden moest veel uitgebreider gemaakt worden ; dal
toch is de ware weg om pedanterie te weren, zonder
het betamelijk gevoel van eigenwaarde te onderdrukken,
hetwelk meestal een van beiden het geval is bij lieden
van dien stempel.
Van 'i tot t) bleef ik bij prinsen, die mij zijne che-
mische ap[)araten toonde tot het maken van allerlei
soorten van inkt, alsmede van doorschijnend papier.