Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
titigen in dat jaar niet buitengewcon, ja veeleer minder
waren geweest dan in de vorige jaren , en hiermede
zond hij de honderd gulden terug. Naderhajid heeft hij
nimmer iels over deze zaak vernomen , en van dkn
KNDE nimmer met hem over dezelve gesproken.
Wij spraken veel over het aankweeken van school-
onderwijzers; ik zeide hem, dat ik in hel vervolg wel
eenige arme jongeus bij mij zoude willen ïiemen en die
tot op eene zekere hoogte brengen. Hij sloeg mij voor
mij hiertoe van zijne kweekelingen te bedieneu, en als
het ware mijne kw^eekschool als een vervolg van de zijne
te maken; hiertoe wilde hij dat ik met het gouvernement
c(nitracteerde, en mij deswegen met hetzelve op eenen
\asren voet zette. VaN den ende wenschte dit en had
reeds lang een geschikt ])crsoon hiertoe gezocht. Ik ver-
klaarde hem echter i)legtigiijk , dat ik er nooit aan konde
denken mij, oj) eenigerhande wijze, met het gouvernement
te \erbinden; dat hetzelve mij wel kweekelingcj» konde
toevertrouwen, doch zoo dat hetzelve nooit anders dan
als elk ander particulier zoude komen te staan. Maar,
\()egde ik er bij, wanneer mijne onderneming mij eenigzins
gelukt, wat zoude mij dan beletten voor mijne eigene
liefhebberij jonge lieden aan te nemen en aan te kweeken
en rlaartoe dan de knapste van uwe school uit te kiezen?
hetwelk hij volkomen toestemde.
Hij bragt mij aan de Toelast, van waar mijn gezel-
schap mij kort daarna afhaalde. IV heer van hall was
/eer spraiikzaam, de heer van lennei' minder, hoewel
zeer vriendelijk.
Amsterdam, 11 -lunij. Zondag hoordt^ ik in de
fransche kerk den beroemden coQUEUEL over de woorden :
//Ct Israel dit a Jose[)h; je n'avais jamais cru voir ton