Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
S9
moest ; sommige hebben de wapenen in den laatsten
heiligen strijd aangegord.
Haarlem, 10 Junij. Ik sprak vooreerst over de
verwijdering, welke er sedert eenigen tijd tusschen hem
(prinsen) en mijnen vader bestaat, en had welhaast het
genoegen van de belofte van hem te verkrijgen , dat hij
denzelven eeti bezoek zou geven, zoodra hij in onze
stad zoude komen. — Pkinskn wil de hollandsche taal
bewerken naar de Pestalozzische of liever, gelijk hij
zegt, naar de heuristische methode, over welk plan ik
hem uug nader hooj) te hooren. Ansi.un heeft onlangs
iets dergelijks begonnen; doch bilderdijk moet eei-st
zijne algemeene grammatica uitgeven , zal men aan iets
degelijks kuinien denken. Van dapperen en schouten
zijn niet drie jaren, zoo als het plan was, maar slechts
anderhalf jaar bij Pestalozzi geweest, (jeen van beiden
heeft iets op het papier gesteld. — Piïinsen beklaagde
zich dat van den knde hem te veel met arbeid over-
laadde, dat in pimits van kweekelingen , die op
de kweekschool zijn moesten , er 40 waren of geweest
waren. Prtnsev verklaart dit geheele jaar door inge-
sj)annen te zijn geweest van 's morgens 7 uur tot
's avoïids 6 a 7 , en dus verhinderd te zijn geworden
eene pen o|) het papier te brengen. Voor eenigen tijd
zond van den ende eeiie missive van den minister
kalck aan puinsex, waarbij hem 100 guldens aangeboden
werden als een blijk van tevredenheid van liet gouver-
nement voor zijne buitengewone diensten van 1810 ;
doch deze zich niet meer afhankelijk willende maken
dan hij thans is, antwoordde in eenen brief, dien hij
mij voorlas, dat hij dit geschenk niet koude aannemen,
daar hij met leedwezen bekennen moest dat zijne verrig-