Boekgegevens
Titel: Herinnering aan Petrus de Raadt
Auteur: Kramers, J.H.
Uitgave: Rotterdam: Kramers, 1863
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 674 D 42
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205848
Onderwerp: Pedagogiek: opvoeding binnen opvoedingsinstellingen
Trefwoord: 1800-1900, Pedagogen, Bibliografieën (vorm), Raadt, Petrus de
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Herinnering aan Petrus de Raadt
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
vorrleringeii aan den dag legden in de taalkunde en ook
niet onbedreven schenen in de aardrijkskunde. Weder-
gekeerd naar de woning van den Beer i/ange was het
te laat oni andere scholen te bezoeken; wij besloten den
overigen tijd in gesprek door te brengen. L'ange zeide
van den hoogduitschen taalmeester gall gehoord te
hebben, dat ik eene volksschool wilde stichten; daarop
openbaarde ik hem mijn plan en verhaalde hem hoe
verre wij met de uitvoering van hetzelve gekomen waren ;
hij keurde ten volle goed èn wat wij gedaan hadden èn
wat ik voornemens was te doen, en sjn-ak ernstig over
het belang eener goede huishoudster. — Uitvoerig spraken
wij over het verkrijgen eener algemeene acte van toela-
ting. — Hij raadde mij aan iiierover met zijnen zwager
Prof. siEGENBEEK te sjjreken.
Voorts toonde hij mij de tabellen van prinsen. Als
ik hem mijn gevoelen zeide over de ])laatjes, dat zij
namelijk een omweg waren, dien men kori ontwijken,
nntwoordde hij, dat zij het onderwijs verlevendigden en
veraangenaamden, en men dit altijd moest trachten te
doen; dat men geen kleine philosophen van de kinderen
moest maken. Van de acte zeide hij nog, dat w al
hem betrof, hij geen zwarigheid zou maken zr mij
aan te bieden , zoo als men aan anslijtj , wektz en
PRINSEN gedaan had. Hij zeide mij ook nog wat tns-
schenscholen zijn. ,
L'ange zeide mij ook mijn stukje over i;ni\i!i) ge-
lezen te hebben. Wat ik nog van de liberale denk-
beelden vernam, welke vele kweekelingen uit onze
noordelijke kweekscholen voor onderwijzers bekomen ,
deed mij bijzonder veel vermaak. Vele hunner liebbni
dat edele zelfgevoel, hetwelk ieder mensch hebben