Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 Herhaling.
veel kubieke roeden tot de 141IJ roeden des
dijks? — f) Hoe veel kubieke roeden aarde
was er dus tot den geheelen dijk benoodigd ?
Antw. a) 14 voeten; b) 94 voeten; c) 181j^
kub. roeden; d) 16SS/j kub. roeden; e) 5092,3^
kub. roeden, en f) 7126^/5 kub. roeden aarde.
41. Tot den zoo even beschrevenen zeedijk
werd het grootste gedeelte der benoodigde aar-
de uit putten gegraven, die op den afstand van
35 voeten van de buitenzijde des dijks begon-
nen, en het overige gedeelte werd uit eene berm-
sloot, of waterleiding, verkregen, die op den
afstand van 40 voeten, langs de binnenzijde des
dijks , uitgezonderd langs den Oosteropdijk , ge-
graven werd. Deze waterleiding heeft dus de
lengte van 2004| Groninger roeden, moest in
den bodem wijd zijn 18 voeten, eene diepte
hebben van 5 voeten, eene docering aan de
berm- of dijkszijde van 2 voeten, en aan den
maaiveldskant van IJ voet, en iederen voet diep-
te uit den bodem te meten, alle Groninger maat.
a) Hoe wijd is dus deze waterleiding van bo-
ven ; — en b) hoe veel kubieke roeden aarde
konden uit dezelve voor den dijk gehaald wor-
den ? Antw. a) 35§ voet, en b) 13683-7/^ ku-
bieke roeden aarde.
42. De kostbare Toren te Finsterwold, in de
provincie Groningen, in de jaren 1820 en 1821
gebouwd, staat op 96 ingeheide palen van 18
tot 28 voeten lengte; heeft een vierkant muur-
werk, hetwelk onder, ter hoogte van 3 voeten,
met eene plint van Bentheimer steen, tus-
schen elke zes lagen gebakken steen , met gelijke
Bentheimer of zerksteen op de hoeken, en bo-
ven op het muurwerk met eene lijst van gelijken
steen