Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling, 91
en boven IJ voet. Deze balk zal in drieën ge-
deeld worden, zoodat het bovenste stuk | deel
van het hout, en de beide andere stukken gelijke
veel hout zullen bevatten; hoe lang zal ieder
stuk moeten zijn ? Antw. Het bovenste stuk
bijna 7,43 voeten, het middelste 9,07 voeten en
het onderste bijna 7,5 voeten.
40. In het jaar 1819 is de Finsterwolder-
polder, ten zuiden en zuidwesten van. den
Dollert, in de provincie Groningen, ingedijkt.
Deze dijk begint bij de Beersterzijl, ten N. O.
van Finsterwold , en loopt van daar, ter leng-
te van 2069| Gron. roeden, noordwestwaarts
tot digt bij vVoldendorp. Bij deszelfs begin is
eerst een noordwaarts loopende Oosteropdijk,
van 65 Groninger roeden, ter hoogte van 14
voeten, kruinsbreedte van 4 voeten , eene bui-
tendocering van 3, en binnendocering van 2
voeten op iederen voet hoogte. De van daar
noordwestelijk loopende dijk heeft, in de
lengte van 1411|: Groninger roeden, 15 voeten
hoogte , 4 voeten kruinsbreedte, eene buiten-
docering van 4, en binnendocering van 2 voe-
ten op iederen voet hoogte, en het overige
noordwestelijke deel des dijks, ter lengte van
593| Gron. roeden, heeft eene gelijke profil ,
of doorsnede, als de Oosteropdijk, dat is: aan
denzelven in hoogte, breedte en docering ge-
lijk. a) Hoe breed is dus de aanleg van den Oos-
teropdijk en het noordwestelijke einde des
dijks ? — b) Hoe breed is de aanleg van de 141
roeden lengte des dijks? — c) Hoe veel kubieke
roeden aarde was er benoodigd tot den Oos-
teropdijk ? — d) Hoe veel kubieke roeden tot de
noordwestelijke 593i roeden des dijks? e) Hoe
veel