Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
MEETKUNDIG
REKEINBOEK.
§ 1. Beschrijving der Meetkunde.
Alle dingen, die men ziet, hebben eene meer-
dere of mindere uitgebreidheid of ruimte; denkt,
bij voorbeeld, aan de uitgebreidheid of ruimte
over eenen vloer, langs eenen muur, over een
stuk lands, enz. Zulk eene uitgebreidheid be-
staat alleen in de buitenste oppervlakte, die er
tusschen de lengte en breedte begrepen is. Maar
er is nog eene andere uitgebreidheid of ruimte,
die niet alleen in de buitenste oppervlakte, maar
in de innerlijke uitgebreidheid bestaat; bij voor-
beeld: de uitgebreidheid of ruimte, die er in
een vat en eene maat is; de uitgebreidiieid, die
het koren in eenen zak heeft; de uitgebreidheid
der aarde van eenen dijk, enz. Deze innerlijke
uitgebreidheid is begrepen tusschen de lengte,
breedte en hoogte.
De wetenschap of kunde, om de grootte van
alle uitgebreidheden te vinden, noemt men de
Meetkunde. En, naardien de uitgebreidheden
onderscheiden zijn in die van oppervlakte en
van innerlijke uitgebreidheid, zoo wordt de Meet-
kunde onderscheiden in de Meetkunde der vlak-
ken en de Meetkunde der ligchamen. De Meet-
kunde der vlakken is de wetenschap van het
vinden der grootte van de uitgebreidheid dèr
op-