Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling, 87
zoo lang als CF is ; — want in de breedte KD =
FE vermindert de afstand CF 9 tot op DE 6,8
roeden; — b) hoe hoog is daarom de lijn gh? —
En dewijl het stuk ^BCA zoo veel te klein is,
als de A Cl/i groot is; c) hoe veel moet er
dan nog bij het gemelde stuk gevoegd wor-
den ; — d) hoe veel moet men de breedte dus
nog van g tot G vergrooten, en e) hoe lang
moet de lijn FG, of het deeipunt G van F zijn?
Antw. a) Fgf 3,718 roeden ; b) gh 8, 111 roeden ;
c) A CIA 1,653 □ roeden; d) ^rG bijna 2 ellen ,
en e) FG 3,92 roeden.
22. Een regthoekig stuk gronds, waarvan
de regthoekszijden lang zijn 9 en 3,05 Neder-
landsche roeden , wordt gekocht voor 800 gul-
den; hiervan wordt een stuk aan eenen anderen
voor 185 gulden overgelaten, waardoor men 25
gulden wint: waar zal de scheidsloot in de
schuinsche zijde beginnen , die van daar tot den
regten hoek loopt? Antw. 19 ellen van eenen
der scherpe hoeken af.
23. Een ander regthoekig driehoekig stuk
gronds, welks regthoekszijden 6 en 2 Neder-
andsche roeden lang zijn , zal in drie gelijke
groote stukken gedeeld worden door slooten,
die evenwijdig met de schuinsche zijde loopen;
hoe ver zullen deze slooten van den regten
hoek af in de langste regthoekszijde beginnen?
Antw, 3,464 roeden en 4,9 roeden.
24. Zoo een kuiper een vat van 24 duigen
maakt, dat 100 kannen kan bevatten; hoe veel
zal dan een ander vat kunnen houden, dat ook
24 duigen van gelijke breedte heeft, doch die
een vierde korter zijn? Antw. 75 kannen.
25. Een kuiper maakt een vat van 18 dui-
gen;