Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
Herhaling.
en gescheiden hebben met slooten , die evenwij-
dig met de slooten der lengte loopen; doch daar-
van eerst eene sloot en eenen algemeenen weg
BEGH, waardoor ieder uit zijn stuk kan in- en
uitrijden, ter breedte van 6 ellen, afgesneden
hebben; hoe breed kan dan ieder stuk wor-
den? Antw. De breedte EF 3 roeden OJ el,
FG 3 roeden OJ el, en HG 2 roeden 9f el.
Aanmerking. Daar de weg en sloot tot nut van
hun drieën zijn, zoo blijft het derde van der-
zelver breedte voor het bovenste stuk, en de
overige twee derden der breedte blijven voor ie-
der van de beide onderste stukken, omdat de
weg en sloot langs dezelve gelegen zijn.
21. Men wil dit vierzijdig stuk lands in twee
gelijke stukken , AGHD en HGBC, gescheiden
hebben. Om des-
zelfs grootte te
'' ■ vinden, maakt
men de loodlijnen
DE en CF , en be-
vindt derzelver
lengten te zijn 7
roeden en 8 ellen,
en 9 roeden. Van
de zijde AB is AE lang 3 roeden 6 ellen, EF
9 roeden 2 ellen en FB 4 roeden. Daar men
deze deeling begeert te bereiken, zonder de lij-
nen CD en BA tot in een punt van zamen-
komst te verlengen, en alzoo dit stuk tot ee-
nen driehoek te vormen; zoo vraagt men: in-
dien men de lijn CD eens voor evenwijdig hield
met AB, a) hoe ver het deelpunt van F tot g
zoude komen? — Doch daar de lijn CD niet
met AB evenwijdig is, en dus de lijn gh niet
zoo