Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling,
83
11 mannen zouden overblijven; en als hij die
er ook bij plaatste, zoude hij aan 16 mannen
gebrek hebben: hoe sterk was dus deszelfs kom-
pagnie ? Antw. 180 mannen.
15. Iemand koopt eenen boom, die op het
eene einde in omtrek dik is 2 ellen en 2 pal-
men, en op het andere einde 1 el en 65 dui-
men , om daarvan eenen vierkanten balk te ma-
ken; hoe breed zullen de zijden deszelven
kunnen worden? Antw. Aan het eene einde
bijna 49,5 duim , en aan het andere einde 37,123
duim. Aanmerking. Maak eenen cirkel voor
de rondte des booms; teeken in denzelven eene
middellijn , en eene andere, die de eerste regt-
hoekig snijdt; voeg de einden dezer middellijnen
zamen; dan verkrijgt men het □ , dat uit dit
rond kan gesneden worden; welk □ uit vier
regthoekige driehoeken bestaan zal.
17. Om het vijfzijdig boschachtig veld , als
hiernevens, dat van binnen ontoegankelijk is,
te meten, verandert men hetzelve in een trape-
zium, door
eene lijn, e-
'^^^ •■ venwijcligmet
^^ • -^^X _ de zijde AB,
X' door het punt
D, tot aan
B de punten F
en 11 te trek-
ken, alwaar de verlengden van AE en BC de-
zelve ontmoeten. Nu meet men de zijden de-
zes trapeziums, AB 11,8, AF 5,8, ÏFH 4,6
en HB 5 Nederlandsche roeden. Voorts be-
vindt men de zijde ED 4, DC 4,4 en de lood-
lijnen FG 1,4 en Hl 1,8 roeden, a) Hoe groot
moet