Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 Herhaling.
tig, dat, door de dikte des muurs op de vier
hoeken, de lengte vermeerderd wordt, en dat
een voet op 12 duimen gerekend is.
12. Iemand heeft 15625 vloersteenen, wel-
ke hij eerst in een vierkant naast elkander wil
leggen, en daarna in eenen vierkanten hoop,
waarin tevens zoo veel op elkander in de hoogte
zullen gestapeld zijn, als er op iedere der vier
zijden naast elkander zullen liggen; a) hoe veel
steenen kan hij in iedere zijde in het □ leg-
fen, en b) hoe veel kunnen in iedere zijde van
en hoop naast en op elkander liggen ? Antw.
a) 125, en b) 25 vloersteenen.
13. Iemand wil een stuk gronds met boo-
men beplanten, welke alle even ver van elkan-
der staan en een vierkant uitmaken zullen; doch
daartoe heeft hij, of 15 boomen te min , of 32 te
veel ; hoe veel boompjes zoude hij dus heb-
ben ? Antw. 561 boompjes. Aanmerking. Daar
hij 15 boompjes te min heeft, als hij namelijk
1 boompje meer in iedere zijde poot, en anders
32 boompjes overhoudt, zoo is het verschil
dezer beide vierkanten 47. Beschouw nu de
afbeelding in § 7, dan zult gij bemerken, dat
dit verschil bestaat in het vierkant van 1, en
twee regthoeken, die ieder 1 breed zijn. Trek
daarom van 47 het □ 1, dan blijft er voor de
beide regthoeken 46, dus voor ieder 23. Dit
door deszelfs breedte 1 gedeeld, komt 23 voor
de lengte diens regthoeks, welke lengte gelijk
is aan de zijde des kleinen vierkants. Gevol-
gelijk is het □ van 23 = 529; hierbij geteld
32, komt het aantal boompjes 561.
14. Een kapitein verklaarde, dat, als hij
zijn volk in eene vierkante slagorde stelde, hem