Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Herhaling, 81
sehe roede lang is 2,4415 Groninger roeden.
Autw. Een Nederlandsche bunderTis 2 deimat-
ten, min 5 Groninger roeden.
9. Wat is het grootste, een Rijnlandsche
morgen van 600 □ Rijnlandsche roeden, of
een Nederlandsche bunder van 100 □ Neder-
landsche roeden, zoo eene Nederlandsche roe-
de lang is 2,6554 Rijnlandsche roeden ? Antw.
Een Nederlandsche bunder is 705,115 □ Rijn-
landsche roeden: dus ruim 105 □ Rijnlandsche
roeden grooter, dan een morgen.
10. Insgelijks vraagt men , hoe veel verschil
er tusschen een Nederlandsche bunder en een Am-
sterdamsche morgen is, de morgen van COOAmster-
damsche roeden, zoo eene Nederl. roede 2,7175
Amsterd. roeden is ? Antw. Een Nederlandsche
bunder is 738,48 □ Amsterd. roeden , dus bijna
138j □ Amsterd. roeden meer, dan een morgen.
11. Iemand wil een huis met twee kamers
laten bouwen, waarvan de vier zijdmuren ,
langs den binnenkant, lang zullen zijn 142 voe-
ten, de hoogte 12 voeten en de dikte van eene
steenslengte. In dezelve zullen 8 vensters zijn ,
ieder 7 voeten hoog en 3| voet wijd, en twee
deuren, de eene hoog 10§ en de andere 7 voe-
ten , en ieder breed 3^ voet. a) Hoe veel
□ voeten zal de muur langs het midden
deszelven groot zijn; b) hoe veel □ voeten
zullen voor de deuren en vensters moeten af-
getrokken worden; en, indien tot dit muur-
werk gebruikt zullen worden steenen van 9 dui-
men lengte 4| duim breedte en 2i duim dikte ,
c) hoe veel steenen zullen dan tot hetzelve be-
noodigd zijn? Antw. a) 1740 □ voeten; b)
257§ voet, en c) 21,088 steenen. Men zij indach-
F tig,