Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 Herhaling.
4. Van een regthoekig stuk lands, lang 90
en breed 3 Nederlandsche roeden, wordt | deel
afgegraven door eene sloot, die evenwijdig
met de slooten der breedte loopt; hoe veel
roeden wordt het genoemde stuk lands korter?
5. Indien van dit stuk lands een regthoekig
stuk afgegraven was , dat het derde der lengte
en der breedte van het geheele stuk had; hoe
veel n roeden was dan het afgegraven stuk
groot ?
6. Maar indien van dat geheele stuk een
driehoekig stuk afgesneden wierd, dat de gehee-
le breedte, en 12 voeten in de lengte had, zoo-
dat van het eene einde der breedte tot het an-
dere einde der afgesnedene lengte eene lijn ge-
trokken werd; hoe groot zoude dan het afge-
sneden stuk zijn? Antw. 18 □ roeden.
7. Een vierzijdig stuk lands ABCD, waar-
van AB evenwijdig aan DC is, wil men in twee
^ -TT ^ gelijke groote stuk-
?-H-? ken , AGHD en H
GBC gescheiden heb-
ben. Daartoe maakt
men de loodlijnen
A E G- F B en CF, en meet
dezelve ieder op 2,6 Nederlandsche roeden.
Voorts meet men van A tot E 1,7 roede, van
E tot F 6,8 roeden en van F tot B 1,5 roede:
hoe ver zal de scheidsloot GH van A of B
zijn? Antw. Van A tot G 5,05 en van B
tot G 4,95 roeden,
8. Een Groningerlandsche Landbouwer
wenscht te weten , hoe veel Groninger dei-
matten een Nederlandsche bunder of 100 □
Nederlandsche roeden is; zoo een Nederland-
sche