Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
HERHiLING.
1. Iemand begeerde van zijnen buurman,
wiens tuin hem zeer gelegen was, om hem den-
zelven voor een ander stuk gronds, dat juist
een vierkant en 32 roeden in omtrek groot was,
over te doen. Indien die tuin eene langwerpig
vierkante gedaante had, ter lengte van 12 en
breedte van 4 roeden, en dus in omtrek ook 32
roeden groot was; zoo vraagt men, of de buur-
man bij deze aangebodene ruiling voordeel of
schade zoude lijden , en hoe veel ? Antw. Hij
zoude daarbij voordeel hebben en 16 □ roe-
den gronds meer verkrijgen.
2. De brug bij Kampen over den IJssel is
lang 723 en breed 20 voeten; hoe veel stee-
nen van 9 duimen lang en 4l duimbreed, Rijn-
landsche maat, zouden tot bevloering dier brug
noodig wezen, zoo er geen stuk ongebruikt
bleeef? Antw. 51413} steenen,
3. Een regthoekig vierzijdig stuk lands, lang
24 en breed 3 roeden, zal in vier gelijke stuk-
ken gedeeld worden door scheidlijnen, die even-
wijdig met de zijden der breedte loopen; hoe
ver zullen de scheidingspunten van eenen der
hoeken af zijn ?
4.