Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 Berekening van Dijken en Kanalen.
te aan den weg, eene gracht zal gegraven wor-
den , welker bovenwijdte zal zijn 4, in den
bodem 2 en diepte 2 ellen ; a) hoe veel kubieke
ellen natte aarde zullen er uit de gracht komen,
en b) hoe veel zal de grond dezes stuks daardoor
verhoogd worden ? Antw. a) 1008 kubieke el-
len en b) 72 duimen. Aanmerking. Als men
den omtrek dezes stuks met de binnen- en bui-
tenzijde der gracht afteekent, dan ziet men,
dat de gracht op de twee hoeken zoo veel lan-
ger of breeder, dan het stuk wordt, als de wijd-
te der gracht bedraagt.
5. Een regthoekig stuk lands, lang 140 en
breed 60 Nederlandsche roeden, met de eene
zijde der breedte langs eenen hoogen weg ge-
legen , zal op de andere drie zijden met eenen
dijk omgeven worden. Deze dijk zal, op den
afstand van 1,5 el binnen de buitensloot, ter
breedte van 3 eilen aangelegd worden ; deszelfs
kruin zal op 1 el en de hoogte op 2 ellen ge-
bragt worden; a) hoe lang zal de gemiddelde
lengte dezes dijks zijn, en b) hoe veel kubieke
ellen natte aarde zal de dijk bevatten? Antw.
a) 338 roeden en 8 ellen, en b) 13552 kubieke
ellen.
6. Om de benoodigde aarde van 13552 ku-
bieke ellen tot den laatst beschreven' dijk te be-
komen, zal er, op den afstand van 1,5 el langs
de binnenzijde des dijks, eene sloot gegraven wor-
den , ter breedte in den aanleg van 2,5 el, en in
den bodem 1,5 el ; a) hoe lang kan de sloot
langs het midden worden, en b) hoe diep moet
die zijn? Antw. a) 337,1 roeden, en b) ruim 2
ellen.
II E R-