Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dijken en Kanalen. 77
Nu is ABCD n roeden x CH of iBC
288 roed. = 70 kub. roed. de inhoud des dijks.
2. Hoe veel kubieke ellen aarde moeten er
gegraven worden , om eene gracht te verkrijgen ,
die lang is 28 ellen, diep 2 ellen en breed in
den aanleg 3,5 el en in den bodem 1,5 el?
Antw. 140 kubieke ellen.
3. Tot het verkrijgen der 70 kubieke roe-
den aarde voor den dijk, in voorstel 1 gemeld,
zal op eenen kleinen afstand des dijks eene sloot
gegraven worden , van gelijke lengte als de dijk,
ter diepte yan 6 voeten, en aan iedere zijde een'
halven voet op iederen voet loodregte diepte
docerende. Indien nu tot de drooge aarde van
den dijk deel meer natte aarde benoodigd is;
hoe wijd zal dan de sloot boven en in den bo-
dem moeten zijn ? Antw. 10 voeten in den aan-
leg en 4 voeten in den bodem. Aanmerking.
Omdat de lengte des dijks en die der sloot
gelijk zijn , zoo komt alleen de loodregte doorsnede
des dijks tegen die der sloot in vergelijking.
De vlakte der breedte en de diepte der sloot moeten
dus ook 35 □ voeten drooge aarde, dat is, 42
□ voeten natte aarde voortbrengen. Deze 42
□ voeten door de diepte gedeeld, komt de ge-
middelde breedte. Nu wordt de sloot op 1
voet diepte naar boven 1 voet wijder, en naar
beneden 1 voet enger ; zoodat men de bovenste
en onderste breedte door bijtelling en aftrekking
verkrijgt.
4. iemand wil een langwerpig vierkant stuk
gronds, tot het aanleggen van eenen tuin en
het bouwen van een huis , laten afgraven , welks
lengte 70 en breedte 30 ellen zullen blijven. In-
dien om dit stuk, uitgezonderd langs de breed-
te