Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
den Kubiekwortel. 71
§ 21. Berekening door de evenredigheid der
grootte van gelijkvormige ligchamen tot
de kubieken van derzelver overeen-
komstige zijden.
Zoo als, in § 13, van gelijkvormige vlakten
gezegd is, hebben ook gelijkvormige h'gchamen
eenerlei gedaante en verschillen slechts in der-
zelver grootte en in de lengte der zijden. Zoo
zijn alle kubieken, als ook bollen en klooten,
gelijkvormig.
Twee gelijkvormige ligchamen, van welke
de zijden des eenen een gedeelte , of wel twee
of meermalen in iedere van de overeenkomstige
zijden des anderen begrepen is, zijn gelijk*
vormig.
Zulke gelijkvormige ligchamen staan tot el-
kander in dezelfde reden , als de kubieken van
derzelver overeenkomstige zijden ; bij voorbeeld :
een parallelepipedum of vierkantachtig ligchaam ,
welks lengte 5, breedte 3 en hoogte 2 is,
heeft eenen inhoud van 30; en een ander ge-
lijkvormig, welke zijden tweemaal zoo groot
zijn, namelijk 10, 6 en 4, heeft eenen inhoud
van 240. ÏS^u is 240 achtmaal meer dan 30,
en even zoo zullen ook de kubieken der over-
eenkomstige zijden van het eene ligchaam acht-
malen meer zijn, dan die des anderen: want
de kubieken der zijden des eenen zijn 125, 27
en 8; en die des anderen 1000, 216 en 61.
Zoo zal ook de inhoud van andere gelijkvor-
mige ligchamen evenredig zijn aan de kubieken
van derzelver overeenkomstige zijden; omdat
bij allen de overeenkomstige lengte, breedte en
dikte zoo wel drievoudig vermenigvuldigd wor-
den.