Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 De Trekking van
king. Verander de gemengde getallen in onei-
genlijke breuken, b. v.: 3| in in VV,
enz.; trek uit den teller en noemer ieder af-
zonderlijk den kubiekwortel, en verander de
bekomene breuken weder in gemengde getal-
len.
3. Welke is de kubiekwortel uit 66430,125?
Ant. 40,5.
4. Hoe lang, breed en dik is een kubiek,
die 1906 kubieke palmen en 624 kubieke dui-
men groot is ? Antw. 12 palmen en 4 duimen.
5. Hoe lang is de zijde eens kubieks, die
389 kub. ellen, 816 kub. palmen, 897 kub.
duimen en 625 kub. strepen groot is ? Antw.
7 ellen, 3 palmen en 5 strepen.
6. Welke is de naaste kubiekwortel uit 422?
Antw. 7,5 of 7^. Aanmerking. Wanneer in
de kubiekworteltrekking oen getal overblijft,
en men den wortel naauwkeuriger begeert te
weten, voegt men telkens achter de rest drie
nullen, om daarvoor eene tiendeelige breuk in
den wortel te verkrijgen.
7. Hoe groot is de kubiekwortel uit 23 ?
Antw. Nagenoeg 2,844.
8. Een vierkante hooiberg, die zoo lang en
breed als hoog is, bevat 7711 kub. voeten,
1492 kub. duimen en 325 kub. lijnen hooi;
hoe lang, breed en hoog is daarvan iedere zij-
de? Antw. 19 voeten, 9 duimen, 1 lijn. Aan-
merking. Volgens § 16, voorstel 1, weet gij,
hoe veel kubieke duimen een kubieke voet heef;
breng alzoo de kub. voeten tot kub. duimen,
en de gezamenlijke kub, dqimen tot kubieke
lijnen; trek daaruit den kubiekwortel, en breng
de bekomene liinen weder tot duimen en voeten.
§ 21.