Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
den KuhiekworteL 67
4. Welke zijn de hahiekworteh uit 21 y 64,
343, 8, 729, 216 ^n 512?
5. Als de wortels zijn 1, 2, 3, enz. tot y,
hoe groot zijn dan derzelver kubieken ?
Het is echter moeijeUjker, den kubiekwortel
te ti^ekken uit een getal, welks wortel grouter
is dan 9, of die uit meer dan één getalmerk
bestaat. Om den grond der berekening te be-
grijpen , moet men eerst beschouwen, wat men
bij eenen kubiek moet voegen , om eenen groo-
teren kubiek te verkrijgen.
Laat u daarom vervaardigen:
1 grooter — en 1 klein kubiekhoutje,
met 3 vierkante houtjes, die de lengte en breed-
te van den grootsten , en de dikte van den
kleinsten kubiek hebben,
en 3 houtjes, die in de lengte als de zijde des
grootsten kubieks, en in breedte en dikte
als iedere zijde des kleinsten zijn ;
dan zullen de 3 grootste stukken, aan 3 zijden
des grootsten kubieks gevoegd, en de kleinste
stukken, benevens den kleinsten kubiek, tot ver-
dere aanvulling dienende, eenen grooteren ku-
biek uitmaken.
Om nu, op deze zamentelling der deelen
eens kubieks, het berekenen of trekken van den
kubiekwortel toe te passen, zoo stel: dat
men eenen kubiek van 1000 heeft, welkg zij-
de is 10; en dat men bij deze zoo veel voe-
gen zal, dat het een kubiek van 3375 worde,
I zijnde iedere zijde van 15; dan heeft men :
voor