Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 De Trekking van
Als iedere zijde van eenen kubiek één duim
is, dan is dezelve een kubieke duim groot, is
iedere zijde 2 duimen , dan is deszelfs innerlij-
ke grootte 2 X 2 X 2, dat is, 8 kubieke dui-
men: omdat de breedte van 2 duimen, verme-
nigvuldigd met de dikte van twee duimen, 4 □
duimen voor de grondvlakte maakt, en deze, met
de hoogte van 2 duimen vermenigvuldigd 8
kubieke duimen voortbrengt.
Zie hier een Tafeltje , waaruit gij zien kunt,
hoe groot het vierkant en de kubiek is, als der-
zelver zijden groot zijn, 1, 2, 3, enz. tot 9 toe.
zijde: 123456789
□ 1 4 9 16 25 36 49 64 81
kub. 1 8 27 64 125 216 343 512 729
Hier ziet gij onder de zijde 1 den kubiek 1,
onder 2 den kubiek 8, enz.; en omgekeerd bo-
ven de kubieken 1, 8, 27 de zijden !, 2,3, enz..
Het getal, dat de zijde eens kubieks uitdrukt,
noemt men kubiekwortel: dus zijn 1, 2,3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 kubiekwortels van de kubiek-
getallen 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512
en 729. En het berekenen van de grootte der
zijden eens kubieks wordt het trekken van den
kubiekwortel genoemd.
Vragen.
1. Hoe wordt het getal genoemd, dat de
grootte der zijde eens kubieks uitdrukt ?
2. l^at wil het zeggen: den kubiekwortel
trekken ?
3. Als men den kubiekwortel uit 125 trekt,
hoe veel verkrijgt men dan?
4.