Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vati Piramiden en Kegels. 63
het eene vierkantige piramide is, telt men bij de
onder- en bovenvlakte het vermenigvuldigde van
eene zijde van ieder, en vermenigvuldigt die
som met het derde der hoogte.
5. Een twintig voets vierkante balk, waar-
van iedere zijde op het eene einde breed is 14,
en op liet andere 8 duimen, wordt verkocht, de
kubieke voet voor 27 stuivers; hoe veelis daar-
van het beloop ? Antw. 23 gulden 5 stuiver.
6. Van eenen afgekorten kegel is de mid-
dellijn van de ondervlakte 35 , van de boven-
vlakte 21 en de loodregte hoogte 12 duimen;
hoe veel kubieke duimen is deze afgekorte ke-
gel groot? Antw. 7546 kubieke duimen. Aan-
merking. Men begeert dit voorstel naar de
beide wijzen van bewerking, bij voorstel 4 op-
gegeven, opgelost te hebben. Volgens de laat-
ste wijze kan men bij de □ ten der onderste en
bovenste middellijn het vermenigvuldigde dier
beide lijnen tellen. Deze som, naar eene □ on-
der- en bovenvlakte berekend zijnde, brengt men
over tot die van eene cirkelvormige, door de-
ze evenredigheid:
14: 11 de gevondene som der □ mid-
dell.: de som der cirkelvormige vlakten, enz.
7. Een kuiper maakt een vat, dat in de
beide bodems 4 palmen, in het midden bij het
spongat 4,5 palm en in de lengte van binnen
7,032 palmen is; hoe veel kubieke palmen of
kannen is dat vat groot? Antw. 100 kannen.
Aanmerking. Men berekene den inhoud dezes
vats, als dien van een' dubbel afgekorten kegel,
van welken de rondte, van het midden des spon-
gats tot de beide einden, in eene regte lijn af-
neemt; ofschoon, door de meerdere rondte des
vats,