Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 Berekening van den inhoud
zijdig, maar rond was, ter dikte in middelijn
van 2 palmen en 8 duimen, en even als een
kegel spits uitliep, hebbende 3 ellen lengte; hoe
veel kubieke pa men zoude dat stuk houts dan
bevatten? Antw. 61,60 kubieke palmen.
4. Van eene afgekorte driehoekige piramide
doet iedere zijde van de ondervlakte 18, van
de bovenvlakte 12 en de regte hoogte 34 pal-
men. Indien het schijnbaar afgesneden stuk op-
dezelve stond; a) hoe veel palmen zoude dan
de hoogte der spits uitloopende piramiden zijn, —
b) hoe groot is de inhoud van het afgesneden
stuk, — en c) hoe groot is de overgeblevene
of afgekorte piramide? Antw. a) 72 palmen;
b) 576 V' 3, of 997,661 kubieke palmen, en c)
1368 v/ 3, of 2369,445 kubieke palmen. Aan-
merking. Daar iedere zijde dezer piramide, in
de lengte van 24 palmen, 6 palmen verliest,
zoo berekent men de lengte, tot de spits uit-
loopende, door deze evenredigheid:
6 p. verl. op 24 p. lengte = 12 p. verl. op « p. leng.
komt 48 palmen voor de spits.
En 24 p. is de afgekorte ,piram.
dus de geheele pir. 72 palmen lang.
Zoek vervolgens den inhoud van de piramide
van 72 en 48 palmen, ieder afzonderlijk; de
inhoud der laatste afgetrokken van dien der eer-
ste, rest de inhoud der afgekorte piramide.
Doch men vindt ook den kubicken inhoud
der afgekorte piramide, als men bij de vier-
kante grootte van de onder- en bovenvlakte nog
telt den wortel uit het vermenigvuldigde van
de onder- met de bovenvlakte, en d"zc som
met het derde der hoogte vermenigvuldigt. Als
het