Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vati Piramiden en Kegels. 61
Vragen.
1. Wat onderscheid is er tusschen de prismaas
of hantige zuilen en de piramiden, als mede
tusschen cilinders of rollen en kegels?
2. fVie van dezelve hebben den grootsten in-
houd, indien de grondvlakten en hoogten van de
eersten zoo groot zijn als van de anderen; — en
hoe veel malen verschilt derzelver grootte?
3. Boe moet dan de kubieke grootte van pira-
miden en kegels gezocht worden?
Voorstellen.
1. Onder de verwonderlijk hooge piramiden,
door de oude Egyptenaren vóór omtrent 3000
jaren gebouwd, munten drie derzelve uit, wel-
ke niet ver van Kaïro gevonden worden. De
hoogste bestaat uit eene vierzijdig grondvlakte van
2728 voeten in den omtrek en M9 voeten lood-
regte hoogte. Indien dezelve uit tigchelstee-
nen, ieder van 4 kubieke voeten, opgetrokken
was, en inwendig geene holligheden had, zoo
als nu het geval is, uit hoe veel steenen zou-
de zij dan bestaan? Antw. Uit 20,116,613
steenen.
2. Indien men een driezijdig stuk houts had,
waarvan iedere zijde op het einde breed was
18 duimen, of li voet, en, van daar naar het
andere einde spits uitloopen, de regte lengte had
van 16 voeten; hoe veel kubieke duimen of
voeten zouden dan in dat stuk houts beg.'jpen
zijn ? Antw. 3 j/ 3 , zijnde nagenoeg 5,2 ku-
bieke voeten.
3. Indien een dusdanig stuk houts niet drie-