Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 Berekening van den inhoud
spits uit. Hierdoor hebben prisinaas en cilin-
ders driemaal zoo veel kubieke grootte als pi-
ramiden en kegels; als, namelijk de grondvlak-
ten en hoogten van de eersten zoo groot zijn
als van de laatsten.
Om hiervan overtuigd te worden, neme men
6 kleine piramiden van hout, papier of andere
stof, welker grondvlakten vierkanten, en wier
hoogten half zoo groot zijn, als iedere zijde
der grondvlakte. Leg dezelve zoo aan elkander,
dat hare spitsen binnenwaarts zijn, zoodat er
4 in de rondte naast elkander liggen, en nog
ééne er boven op, en ééne andere er onder is;
dan zullen deze 6 piramiden eenen teerling of
kubiek vertoonen. Als men nu deze 6 aan en
op elkander gelegde piramiden midden konde
doorsnijden dan zoude er twee vierzijdige pris-
maas of kantige zuilen voortkomen, die eene
gelijke grondvlakte en eene gelijke hoogte als
iedere piramide hebben; dus maken dan 3 pira-
miden ééne prisma of kantige zuil uit.
Zoo als men de grondvlakte eener prisma met
de geheele hoogte vermenigvuldigt, zoo moet
men dus van eene piramide de grondvlakte met
het derde van derzelver hoogte vermenigvuldigen,
om er de kubieke grootte van te berekenen.
Daar de kegels ronde piramiden zijn, en,
even als deze, spits uitloopen, zoo moet ook
de grondvlakte des kegels, met het derde gedeelte
van deszelfs hoogte vermenigvuldigd, de kubieke
grootte voortbrengen, even als dit bij de pira-
miden plaats heeft.
Vra-