Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT,
Indien deze mijne poging eenige goedkeuring mogi
wegdragen, zullen mij nuttige aanmerkingeny ter
verbetering van dit werkje, aangenaam zijn; om,
wanneer hezelve eens herdrukt mogt worden^ van
dezelve een dankbaar gebruik te maken.
JJaa/r de verklaringen en betoogingen der regels
van meetkundige ligchamen niet bevattelijk zijn,
zonder dezelve in hout, bordpapier of in iets anders
gesneden voor oogen te hebben^ zal ieder Onderwij-
zer wel doen, de vereischte ligchamen te vervaardi-
gen om hij dit onderwijs voor zijne leerlingen te
gebruiken (*).
Mogt dit werkje de beoefening der Meetkunde
onder de jeugd meer algemeen maken; mogt daar-
door in haar de A/.s^ opgewekt worden, en zij zich
vatbaar eit bekwautn vinden, om de voorhanden
zijnde ijroofi^re wvrken der Meetkunde te beoefenen,
du zoude nnj tot genoegen en blijdschap zijn,
(*) In de met <:oiul bekroonde Handleiding tot de kennis
der Meetkunde van den Heer j. w. kaksten kan de jeugd,
op eene Levattelijke en onderhoudende wijï;e, in de Meet-
kunde en derzelver nut onderrigt worden.
TA-