Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Vierkaiitachtige lAgchamen. 57
of wagenvrachten van eenen hooiberg geladen
moeten worden, zoo die berg lang is 5 ellen,
breed 2 ellen en 7 palmen, en hoog 7 ellen en 8
)almen, en het voer gerekend wordt op een
)lok van 2 ellen lang, 1 el en 5 palmen breed,
en 1 el en 8 palmen hoog. Antw. lOj voer.
4. Men heeft eene groote menigte steenen,
op en digt aan elkander, in eene vierkante ge-
daante gelegd, welker lengte 9, breedte 3 en
hoogte 6| voet is. Indien ieder steen lang is
9, breed 4| en dik'2i duim, de voet op 12
duim gerekend; hoe veel steenen zullen er
dan in gemelden hoop moeten zijn ? Antw.
3456 steenen.
5. Zoo een regenbak lang is 9, breed 5 en
diep 6 voeten, zonder het gewelf in aanmer-
king te nemen; hoe veel tonnen water zoude
dezelve bevatten, indien 6 kubieke voeten wa-
ter eene ton vallen? Antw. 45 tonnen.
6. Hoe veel kannen water kan een regenbak
bevatten, die 3 ellen en 5 palmen lang, 1 el en 8
palmen breed en 2 ellen en 6 palmen diep is,
wetende, dat eene kan de grootte van eene ku-
bieke palm heeft ? Antw. 16380 kannen, of
163 vaten en 80 kannen.
7. Indien men eenen balk had van 7 ellen
lengte, en overal 35 duimen in het vierkant
dik ; a) hoe veel kubieke palmen en duimen
bevatte dan die balk, en b), zoo de kubieke
jalm 5 cents kostte, hoe veel was dan het be-
oop? Antw a) 857 kubieke palmen en 500
kubieke duimen, b) 42 guldens 87,5 cents.
§ 17.