Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 Berekening van dm inhoud
werpig vierkante stoof, kist, doos, een boek, de
ruimte eener kamer, yan een regenbak, als het
verwelf plat ware, enz. Zie figuur 1 op bladzijde
49. Indien men de grootte van de ruimte eens
regenbaks wilde weten, die 7 voeten lang, 3
voeten breed en 4 voeten hoog ware, dan zou-
de men moeten berekenen, hoe veel kubieke
voeten daarin begrepen waren. Eerst bere-
kent men de grootte van den vloer, die 3
maal 7, dat is 21 □ voeten groot is. Naardien
nu een kubieke voet zoowel een voet hoog,
als een voet lang en breed is, zoo zoude de
bak, indien die slechts een voet hoog ware,
21 kubieke voeten groot zijn; ware hij 2 voe-
ten hoog, dan zoude hij 2 maal 21 zijn; 3
voeten hoogte zouden 3 maal 21, en 4 voeten
hoogte 4 maal 21 kubieke voeten maken. Waar-
uit men merkt, dat men de lengte met de breed-
te vermenigvuldigt, om de vierkante grootte
van den vloer te verkrijgen, en dat deze vier-
kante grootte des vloers, met de hoogte ver-
menigvuldigd, de kubieke grootte des regenbaks
voortorengt.
Voorstellen.
1. Hoe veel kubieke voeten is eene kubieke
roede groot, waarvan iedere zijde 12 voeten
is ? En hoe veel kubieke duimen heeft een ku-
bieke voet, waarvan iedere zijde 12 duimen bevat?
2. Hoe veel kubieke ellen heeft eene Neder-
landsche kubieke roede, — hoe veel kubieke
jalmen eene kubieke el — en hoe veel kubie-
ke duimen heeft eene kubieke palm?
3. Men begeert te weten, hoe veel voeren
of