Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 Bèrekening van d^ oppervlakte
afgekorte kegelvormige gedaante, te vertoonen.
De berekening zal, even als in § 6 van een
trapezium, moeten geschieden.
7. De eerste luchtbol, 'door de gebroeders
Montgolfier in Parijs opgelaten, had ten naas-
tenbij de gedaante van eenen kloot of bol van
9 ellen en 905 strepen in middellijn. Hij was
van linnen gemaakt, en van binnen met post-
papier beplakt. Wanneer nu het linnen 1 el en
415 strepen breed is geweest; hoe veel linnen
hebben zij dan tot denzelven noodig . gehad;
en, indien een vel papier lang is 334 en breed
412 strepen, hoe veel papier is er toe benoo-
digd geweest? Antw. 217 ellen en 910 strepen
linnen, en 4 riemen 13 boeken 9 vellen papier.
Een riem papier bevat 20 boeken, en een boek
24 vellen. Aanmerking. De grootte der opper-
vlakte eens kloots berekent men, door de as
met den grootsten omtrek des kloots te ver-
menigvuldigen. De verklaring van den grond
dezer berekening is voor de bevatting van jon-
ge leerlingen nog te moeijelijk.
8. Indien van de planeet Mercurus, die
kleine ster, welke alleen bij avond- of morgen-
schemering zigtbaar is, de as 690, en van de
flikkerende avond- en morgenster, Venus ge-
noemd, 1649 Duitsche mijlen lang is, hoe groot
is dan de oppervlakte dezer planeten, de ver-
houding der as of der middellijn tot den omtrek
als 1 tot 3,1416 nemende? Antw. De opper-
vlakte van Mercurius 1,495,715, en van Venus
8,542,641 □ Duitsche mijlen.
9. Zoo de as of middellijn der maan 469,
der aarde 1719, en der zon 191,568 Duitsche
mijlen lang iS; hoe groot is dan de oppervlak-
te