Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Ligchamen. 63
veel □ ellen is de oppervlakte dezes pilaars
groot, zonder de beide einden te rekenen ?
Antw. 63 □ ellen. NB. Neem een regthoekig
stuk papier, en buig het in de rondte als ee-
nen cilinder, dan zult gij de berekening dezer
oppervlakte daardoor kunnen opmerken.
5. Eene kegelvormige, dat is eene ronde en,
naar boven, spits uitloopende tent heeft onder
in den omtrek 9 ellen en 9 palmen, en van daar
regt op tot het spits 2 ellen en 625 strepen leng-
te; a) hoe veel □ ellen linnen zijn tot deze
tent benoodigd, en b) hoe lang moet de stok
zijn, die van den grond, uit het midden der
tent, tot de spits reikt? Antw. a) 12 □ el-
len, 99 □ palmen, 37 □ duimen, 50 □ strepen;
en b) de lengte des stoks 2 ellen, 1 palm. NB.
Neem een stuk papier, maak daarvan een cir-
kelstuk , zoo als AOF in § 10, en buig dat
in het ronde zamen als eenen kegel; dan zal
de leerling, uit de gedaante van dit stuk papier,
de grootte van de oppervlakte dezer tent, volgens
§ 10, weten te berekenen.
6. Indien te tent, in het voorgaande voor-
stel genoemd, boven niet spits uitliep, maar eene
bovenvlakte had, waarvan de omtrel< 3 ellen en
3 palmen was, terwijl de onderste omtrek, als
voren, 9 ellen en 9 palmen, en van daar regt
op tot het boveneinde 2 ellen en 625 strepen be-
droeg; hoe groot was dan derzelver oppervlakte,
de bovenvlakte mede-gerekend? Antw. 18,19125
□ ellen. NB. Maak een stuk
papier van gedaante als de
nevensstaande figuur; vouw
het in de rondte, om de bo-
venstaande tent, zijnde van eene
af-