Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 Berekening van de oppervlakte
1. Hoe veel ellen behangselpapier heeft men
noodig tot eenen balk, die 6 ellen en 3 palmen
lang, 5 palmen breed en 35 duimen dik is ,
zoo de breedte van het papier is 51 duimen?
Antw. 21 ellen. NB. Daar iedere kant dezes
balks een regthoek is, zoo bereken ieders groot-
te afzonderlijk; of neem alle vier kanten te zamen
als eenen regthoek aan, zoo is het werk kor-
ter. Een regthoekig stuk >apier, als een vier-
kantaclrtig ligchaam of ba k opgevouwen, zal
den leerling de berekening duidelijk maken.
2. Een balk, welks lengte 5 ellen, breedte
52 duimen en dikte 39 duimen is, wordt over-
hoeks in de lengte doorgezaagd, zoodat iedere
helft eene prisma of kantige zuil vertoont,
waarvan de zijden regthoeken en de evenwijdi-
ge einden, in dit geval, regthoekige driehoe-
ken zijn hoe veel □ ellen zoude de geheele
oppervlakte van iedere dezer prismaas zijn, als
men de boven- en ondervlakte mede rekent ?
Antw. 8 □ ellen en 28 □ duimen. NB. De
breedte der derde zijde zal de leerling, volgens
de berekening van § 8, kunnen vinden.
3. Men wil eene tent van Imnen uitspannen,
in de gedaante eener vijfzijdige piramide, waar-
van ééne zijde geheel open zal blijven ; zullen-
de iedere zijde op den grond breed zijn 25 pal-
men , en de hoogte van den grond, langs het
midden der zijde naar boven, 4 ellen; hoe
veel ellen linnen van 8 palmen breedte zal tot
dezelve benoodigd zijn ? Antw. 25 ellen.
4 Een ronde ]>ilaar of eene zuil, volgens
de gedaante een cilinder of eene rol genoemd,
word in den omtrek gemeten op 3 ellen 5
palmen, en in de hoogte op 18 ellen; hoe
veel