Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Beschnjving der Ligchamen, 51
7. Eene Spheer, een Bol of Kloot, is een van
alle kanten rond ligchaam: zoo als kogels, bal-
len, knikkers, enz. De middellijn, die doorliet
middelpunt gaat, en met derzelver einden den
omtrek raakt, heet de as.
Vragen,
1. Welke Meetkunst zal in dit hoofdstuk be-
handeld worden"?
2. Wat komt bij de Meetkunst der ligchamen
in aanmerking?
3. Wat is een Parallelopipedum of vierkant-
achtig ligchaam ?
4. Wat is een Kubiek of teerling?
5. Wat is eene Prisma of kantige znil?
6. Wat is eene Piramide of kantige naaldt
7. Wat is een Cilinder of eene rolf
8. Wat is een Conus of kegel?
9. Wat is eene Spheer, een bol of kloot?
10. Hoe wordt de middellijn genoemd, die men
zich door eenen bol verbeeldt?
§ 15. Berekening der grootte van de op-
pervlakte der ligchamen.
Daar het wel eens noodig is, om de grootte
der oppervlakte van ligchamen, dat is, ce bui-
tenste uitgebreidheid derzelve te weten, zoo
zullen hier eer.st eenige weinige voorstellen, oj)
dezelve toepasselijk, voorafgaan, welker bereke-
ning als een vervolg op de Meetkunst der vlak-
ken kan aangemerkt worden ; waarna de bere-
kening van den inhoud, of der innerlijke groot-
te van ligchamen zal volden.