Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 Berekening van gelijkv. Vlakken, em.
hoe veel duigen heeft het andere vat, dat 400
kannen groot is? Antw. 40 duigen.
15. Een bakker heefl twee zakken van ge-
lijke lengte, groot 101,25 en 80 koppen; zoo
hij van deze twee zakken éénen zak laat maken
van gelijke lengte, hoe veel zal die kunnen
bevatten ? Antw. 3 mudden, 61 koppen, 25
vingerhoeden.
16. Een ronde slijpsteen van 4 palmen 2
duimen diameter is gekocht voor 7 guldens 35
cents. Nadat rondom den steen 6 duimen af-
geslepen waren, wordt dezelve voor 4 gl."25 ets.
verkocht; hoe veel wordt op den verkochten
steen, naar den inkoopsprijs, gewonnen? Antw.
50 cents.
17. Men heeft berekend, dat, als iedere zij-
de van de volgende veelhoeken 10 is, de vier-
kante grootte eens gelijkzijdigen vijfhoeks dan
zal zijn 172,05; van eenen gelijkzijdigen zes-
hoek 259,8; van eenen gelijkzijdigen zevenhoek
363,4 en van eenen gelijkzijdigen achthoek
482,84. Wanneer nu eens iedere zijde dezer
veelhoeken 15 duimen was; hoe groot zou dan
de vierkante grootte van ieder' derzelve zijn ?
Antw. Van eenen vijfhoek 3 □ palmen, 87 □
duimen, 11 □ strepen; van eenen zeshoek 5 □
palmen, 84 □ duimen, 55 □ strepen; van eenen
zevenhoek 817 □ duimen 65 □ strepen, en van
eenen achthoek 10 □ palmen, 86 □ duimen, 39
□ strepen.
II.