Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
en de Vierkanten van derzelver zijden, 47
8. Zoo de zijden eens vijfhoeks 5 ellen lang
zijn; hoe lang zullen de zijden van eenen vijf-
hoek zijn, die twee maal zoo groot is ? Antw.
5 V/ 2 of 7,071 ellen.
9. Indien de diameter of middellijn des cir-
kels tot den omtrek staat als 7 tot 22; a)
hoe groot is dan de inhoud eens cirkels, welks
diameter 7 lang is ? En daar alle cirkels gelijk-
vormig zijn, zoo vraagt men b), in welke ver-
houding het □ des diameters tot den inhoud des
cirkels staat? Antw, a) 38^ en b) als 49 tot
38^ of als 14 tot 11.
10. Maar zoo de diameter tot den omtrek in
verhouding staat, als 1 tot 3,1416; a) hoe groot
is dan de inhoud eens cirkels, welks diameter
1 is, en b), in welke reden staat dan het □ des
diameters tot den inhoud des cirkels ? Antw.
a) 0,7854 en b) als 1, tot 0,7854,
11. Bereken de voorstellen 1, 3 en 4 van
§ 11, naar de gevondene reden tusschen het □
des diameters en den inhoud des cirkels van dit
9de voorstel.
12. Zoo men , in een touw van ééne el, 30
stokken kan binden; hoe veel zoodanige stokken
kan men binden in een touw van 2 ellen 25
duimen? Antw. Bijna 152 stokken.
13. Een kuiper heeft twee gelijke hooge va-
ten van gelijke breede duigen, houdende 49 en
100 kannen; indien hij van de duigen dezer
twee vaten één vat maakt, hoe veel kannen zal
dat bevatten ? Antw. 289 kannen.
14. Een kuiper heeft twee vaten van gelijke
lange en breede duigen, waarvan het eene houdt
100 kannen en uit 20 duigen is zamengesteld;
hoe