Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Berekening van gelijkv: Vlakken.
hl icö D ii
lengte der loodlijn en den inhoud van ieder deel
des driehoeks, door de loodlijn BD gescheiden;
dan kunnen , door de reden van ieder stuk tot
het □ der basis, de begeerde scheidslooten ge-
vonden worden.
6. Om dit onregel-
matig vierhoekig stuk
lands ABCD te meten
en te deelen, maakt
men de loodlijnen
BF en CGr, en ver-
lengt de zijden BC
en AD, tot dat zij in
E te zamen komen:
en dit stuk eene drie-
hoekige gedaant0«.ge-
ven. Nu meet men
de loodlijn CG op
24 roeden, de deelen der basis Af 10, FG 25,
GD 5 en DE 15 roeden. Het stuk zal in drie
stukken, gescheiden worden met slooten, die
evenwijdig met de zijde CD loopen, en zoo,
dat het laatste stuk aan CD 2 deelen, tegen het
volgende stuk 3 en het overige 4 deelen zal be-
vatten. Men begeert te weten, waar deze scheid-
slooten in de basis AD zuilen uitkomen? Antw.
Van D tot de scheidsloot k bijna 9,24 en van D
tot de scheidsloot m ruim 18,63 roeden. NB.
Bereken de loodlijn BF naar CG; dan den inhoud
des driehoeks; trek het bijgevoegde stuk er af;
deel het geheele stuk in de begeerde deelen, en
breng die deelen in reden tot het bijvoegde stuk.
7. Jndien de radius of straal van eenen cir-
kel lang is 7 ellen; hoe veel malen grooter
zullen de cirkels zijn, wier stralen 2, 3, 4 en
5 maai zoo lang zijn? 8.