Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
en de Vierkanten van derzelver Zijden. 45
3. Een driekoekig
stuk lands ABC, waar-
van de basis AC lang
is 24 roeden, en de
loodregte hoogte BD 20
roeden 8| el, behoort
aan drie eigenaren , die
j)}^^ £ ( hetzelve in drie gelijke
groote deelen willen ge-
scheiden hebben met scneidslooten ef en gh,
evenwijdig aan BC; hoe ver komen de beide
scheidslooten van den hoek A af? Antw. Van
A naar h bijna 13,86 roeden, en van A naar f
19,6 roeden. NB. Hierin moet deze evenredig-
heid gebruikt worden:
A ABC: □ AC=| A ABC: □ Ah; enz.
4. Wanneer men van het voorgaande stuk
lands eenen bunder, langs de zijde AB, door
eene sloot ik, parallel aan dezelve, wilde afge-
scheiden hebben; hoe ver moest die sloot dan
van den hoek A af beginnen ? Antw. bijna 5
roeden, 4 ellen, 1 palm.
5. Een driehoekig stuk
lands, groot vijf bunders
en 25 □ roeden, waarvan
AD, of het deel van de
basis van den hoek A tot de
^ .--loodlijn BD, is 18 , en het
■A- CDf c ander deel 24 roeden, zal
in drie gelijke groote deelen gescheiden worden
met slooten, loopende loodregt op de basis
AC; op welken afstand van de loodlijn zullen
deze slooten beginnen ? Antw. De sloot b c
op bijna 2 roeden, 13 palmen, en de sloot ef op
bijna 5 roeden, 67 palmen. NB. Bereken de
leng-