Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 Berekening van gelijkv. Vlakken, em.
De evenredigheid, die er tusschen gelijkvor-
mige regthoeken en de vierkanten van hunne
overeenkomstige zijden plaats heeft, moet ook
in de driehoeken gevonden worden, omdat zij
de helften van regthoeken zijn.
Alle veelzijdige platte vlakken kunnen in drie-
hoeken voorgesteld berekend worden : derhalve
hebben gelijkvormige veelzijdige vlakken dezelfde
eigenschap.
De inhoud des cirkels wordt verkregen door
het vermenigvuldigen van den omtrek met een
vierde des diameters: derhalve wordt, door het
vermenigvuldigen derzelve, de inhoud des groo-
teren cirkels even zoo veelmalen grooter, als,
door het vermenigvuldigen des diameters of om-
treks in het vierkant, ook deszelfs vierkant
grooter wordt.
De opheldering door voorbeelden van twee'
gelijkvormige vlakken, van welke iedere zijde,
of de diameter des eenen twee- of meermalen
grooter is dan die des anderen, wordt den on-
derwijzer aangeraden.
Voorstellen.
1. De zijden eens vierkants 8 roeden zijnde,
feegeert men te weten, hoe lang de zijden zul-
len zijn van vierkanten, die 2, 3, 4 en 5 maal
zoo groot zijn? Antw. 8 i/ 2, 8 j/ 3, 16 en
8 1/ 5 , of 11,3137 — 13,8564 — 16 en biina 18.
2. Van eenen gelijkzijdigen driehoek d^oet ie-
dere zijde 5 roeden; hoe lang zullen de zij-
den van eenen anderen gelijkzijdigen driehoek
zijn, die 4 maal zoo groot is ? Antw. 10
roeden.
II.