Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oelijkvormige Driehoeken. 43
groot is de inhoud van het stuk boschgrond ?
Antw. a) AB 39 en AC 45 roeden; b) AG 36
roeden en c) 756 □ roeden.
§ 13. Berekening door de evenredigheid der
grootte van gelijkvormige vlakken en de
vierkanten van derzelver overeen-
komstige zijden.
Gelijkvormige vlakken hebben eenerlei gedaan-
te, en verschillen slechts in derzelver grootte, en
in de lengte der zijden. Dus zijn alle vierkan-
ten , zoo ook alle cirkels gelijkvormig.
Twee regthoeken, twee driehoeken, enz.,
waarvan iedere zijde des eenen een gelijk ge-
deelte, of twee- of meermalen in iedere van de
overeenkomstige zijden des anderen begrepen is,
zijn gelijkvormig.
De grootte van twee gelijkvormige vlakken
staan tot elkander in dezelfde reden, als de vier-
kanten van derzelver overeenkomstige zijden.
Nu vindt men de grootte of den inhoud van
eenen regthoek, als men deszelfs lengte en
breedte met elkander vermenigvuldigt. Indien
van twee regthoeken de zijden des eenen 3 maal
langer zijn, dan die des anderen, zal, door het
vermenigvuldigen der 3 maal grootere lengte
met de 3 maal grootere breedte , de inhoud 9
maal grooter zijn. Even zoo zal ook het vier-
kant van de driemaal grootere zijde des eenen
regthoeks 9 maal grooter zijn, dan het vierkant
van de overeenkomstige zijde des anderen. Dus
verkrijgt men dezelfde reden tusschen den inhoud
van regthoeken, als tusschen de vierkanten van
derzelver overeenkomstige zijden.
De