Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Berekening der zijden van
A
•E
4. Voorondersteld, dat iemand
stond op de plaats B, aan den
zuidkant des Dollarts, in de pro-
vincie Groningen, welke begeerde
te weten , hoe ver de plaats A ,
zijnde de stad Emden in Oostvries-
land, aan den noordkant diens zee-
boezems gelegen, van hein afwas,
en hij daarom, op den gezigtstraal
AR, de lijn BC loodregt maakte,
en evenwijdig met AB de lijn DK;
voorts de lijn BC mat op 250, CD
O]) 4 en DE op 200 Nederlandsche
ellen: hoe lang moest hij dan den
afstand AB vinden ?
T^ederlandsche uren.
Antw.
........... :
^ C
5. Er is een stuk bosch-
grond, van hetwelk twee zij-
den ontoegankelijk zijn, waar-
door alleen de zijde BC wordt
gemeten op 42 roeden. Men
maakt daarom eene Üjn EF,
evenwijdig aan CB, en verlengt
de zijde AB tot in F, en de
zijde AC tot in E. De leng-
te BQ van F tot D gemeten zijnde, zoo heeft
men den ^ CDE gelijkvormig aan den ^ ABC.
Nu meet men de lengte CD 13, DE 14 en
CE 15 roeden: a) hoe lang zijn dus de zijden
AB en AC; b) hoe lang is de loodlijn AG,
volgens de berekening van § 9; en c) hoe
groot
E D