Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gelijkvormige Driehoeken. 41
Wanneer men, in plaats van éénen stok,
twéé stokken op eenen kleinen afstand van el-
kander plaatst, dan verkrijgt men gemakkelijker
en zekerder den gezigtstraal tot den top des
torens. Het volgende voorstel is op die wijze
ingerigt.
2. Om de hoogte eens torens AB te meten,
stelt men, op 135 voeten van den toren af, ee-
nen stok CD loodregt in de aarde, welks hoog-
te boven den grond, die waterpas is met den
voet des torens, is 9 voeten. In die zelfde
rigting gaat men 5 voeten verder, in F, en
steekt eenen kleineren stok EF zoo ver in den
grond, dat men, over de bovenste einden de-
zer twee stokken, den top des torens in A
ziet, en bevindt de hoogte des stoks EF 5
voeten. Bereken nu, door de lengte EH, de
hoogte CH en de lengte EI, de hoogte AI;
en voeg daarbij de hoogte BI, om de hoogte
des torens AB te vinden. Antw. Die hoogte
is 117 voeten.
3. Op eenen horizontalen of waterpas gele-
gen grond, heeft men, op eenigen afstand, ee-
nen stok loodi-egt in de aarde gestoken, die 8
voeten boven het waterpas van den grond is.
Te gelijker tijd meet men de schaduw van den
toren en den stok, en bevindt die te zijn 75 en 7^
voeten. Hoe hoog is dus deze toren boven de
oppervlakte des gronds? Antw. 80 voeten.