Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Berekeniny van den inhoud eens Cirkels. 39
7. Men heeft uit een rond stuk hout het
grootste driekantig stuk gemaakt, \\'aarvan iede-
re zijde 6 palmen, en van iederen hoek tot het
middelpunt des driehoeks 3,464 palmen lang is;
hoe veel palmen is dit stuk a) in middellijn,
en b) hoe veel in omtrek groot geweest; c)
hoe veel □ palmen bevat de oppervlakte van
dit driekantig stuk op het einde; en d) hoe veel
hout is er van de rondte afgewerkt? Antw. a)
6,928 palmen, b) 21,774 palmen, c) 15,588 □
palmen, en d) 22,124 □ palmen.
§ 12. Berekening der zijden eens driehoeks,
door de overeenkomstige zijden van een'
anderen gelijkvormigen driehoek.
Van twee gelijkvormige
driehoeken. Abc en ABC,
zyn de overeenkomstige
zijden evenredig, dat is:
zoo veel malen de lijn Ac
C kleiner is dan AC, zoo-
veel malen zal ook de lijn Ab kleiner dan AB,
en bc zoo veel malen kleiner dan BC zijn.
Laat de lijn b c evenwijdig aan BC, en A c
de helft, het derde, vierde of vijfde deel, enz.
van AC zijn; dan moet A b even zoo ook de
helft, het derde, vierde, of vijfde deel van AB,
en bc ook zulk een deel van BC zijn. Deze
verklaring zal voor den eerstbeginnenden leer-
ling eerst genoeg zijn.
Wanneer nu al de zijden van den eenen drie-
hoek , en ééne der zijden van den anderen gelijk-
vormigen driehoek bekend zijn, zullen de ande-
re onbekende zijden , door den Kegel van Drie-
en ,