Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 Berekening van den inhoud eens Cirkeb.
Voorstellen.
1. Een olieslager heeft twee molensteenen,
waarvan de een hoog is , en de ander 31
voet; hoe veel □ voeten zal de oppervlakte
van iedere zijde dier steenen groot zijn? Antw.
21|| en □ voet.
2. Indien de dikte van den grootsten der ge-
noemde molensteenen is |, en die van den klein-
sten I voet; hoe veel □ voeten zullen dan de
omtrekken dier steenen groot zijn? Antw. 20|
en □ voet.
3. Een schaap is aan een touw, van 5 eUen
en 25 duimen lengte, op een stuk weiland vast-
gebonden; hoe veel □ ellen lands kan het dier
met het touw in het rond beweiden ? Antw.
86,625 □ ellen.
4. Indien het touw van het schaap tweemaal
zoo lang was, hoe veel vierkante ellen konde
het dier dan beweiden ? Antw. 346,5 n ellen.
5. Iemand heeft een □ stuk gronds van éé-
ne roede lengte en ééne roede breedte. Dit
stuk wil hij tot eene rondê waterkom laten ver-
graven; hoe veel □ ellen gronds zullen er op
de hoeken overblijven ? Antw. □ roede of
21 □ ellen, 42 □ palmen, 85 □ duimen, 71f
□ strepen. '
6. Twee huurlieden ruilen met twee stukken
lajods,, waarvan bet een voikomen rond-o» het
ander vierkant is, hebbende beide stukken eene
gelijke lengte, buiten om gemeten, van--33-roe-
den. Men vraagt, of deze stukken van eenerlei
grootte zijn, zoo neen: welk stuk kleiner is,
en hoe veel ? Antw. Het eene stuk is 18 □ roe-
den, 56 □ ellen en 25 □ palmen lands kleiner.
7.