Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Beschrijving oan den Cirkel. 36
21 millioenen mijlen gerekend? Antw. 91,670|5
mijlen.
4. De fraaije straatweg, van de Valbrug in
's Gravenhage tot aan het duin in Scheveningen,
is lang 916 Rijnlandsehe roeden. Nu gaat ie-
mand uit den Haag, langs dien weg, naar Sche-
veningen , met een kruiwagen, waarvan het
rad hoog is li voet; en op denzelfden tijd rijdt
een ander uit Scheveningen naar den Haag met
eene kar, welker raderen hoog z'yn 5 voeten.
Zoo nu het paard voor de kar driemaal zoo
hard loopt, als de man achter den kruiwagen
gaat; hoe veel malen moet dan het rad van den
kruiwagen, en hoe veel malen moeten de raderen
van de kar omloopen, eer zij elkander ontmoeten?
Antw. Het rad van den kruiwagen moet 582|j,
van de raderen van de kar 524||, malen omloopen.
§ 11. Berekening van den inhoud, of de
grootte eens Cirkels.
Om de berekening van den inhoud, of de
groote van het vlak eens cirkels te begrijpen,
lette men op het volgende:
Als men eenen cirkel
in een onbegrijpelijk ge-
tal driehoekjes verdeelt,
zoo als een gedeelte hier-
nevens vertoont, dan kan
men niet ontdekken, dat
de grondlijntjes dier drie-
hoekjes kromme lijntjes
In-