Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
het vertrek, tot den schuins tegen overstaan-
den hoek aan den zolder; hoe lang zullen dan
deze latten moeten wezen? Antw-Jfbijna 19,21,
ruim 21,93 en 25 voeten,
§ 9. Berekening des Perpendiculairs^ of
der loodlijnen^ die uit eenen hoek eens
driehoeks op eene der zijden valt.
Wanneer men berekenen wil de grootte of
den inhoud van eenen driehoek, van welken de
drie zijden bekend zijn, doch de loodlijn on-
bekend is; dan moet men eerst de loodlijn be-
rekenen , of door eenen anderen regel den in-
houd zoeken.
A Indien men van den J^ ABC
den ):)er])endiculair, of de
loodlijn AD berekenen wil-
de, dan moest men het
deel BD of CD van de grond-
lijn BC weten; en om de-
ze deelen bekend te krij-
gen, moet men weten, dat
de som der Qten van AB
en BC, min het □ van
AC, gelijk is aan twee
regthoeken, die ieder de
lengte van BC, en de breed-
te van BD hebben.
Om deze stelling te verklaren, zoo laat op
BC het □ BH (*) gemaakt zijn, dan is BC
CH = HK = KB. Laat
(*) Het □ BH beteekent het □ BCHIK; zoo ook betee-
kent de □ CE den regthoek CBEG, enz Het is eene
verkorte sclirijfwijze, waarin men alleen twee tegenoverstaande
hoeken uitdrukt.