Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
eenen Regthoekigen Driehoek. 29
moest uitkomen, blijkt daaruit, dat de regt-
hoekige driehoek ABC aan den driehoek AIG
en ook aan dien van FDC gelijk is: want AI
is AB, AG = AC, en de L lAG = den L BAC,
omdat deze hoeken met den L BAGr een' regten
hoek maken: dus moet IAG = ABC = eenen A
en de lijn IG = BC=reene regte lijn zijn. Zoo
ook is CD = BC, CP=AC en de L CDF =
den L ABC, en dus FDC = ABC = eenen A,
en de lijn DFE = eene regte lijn.
Men had hierin ook noodig, dat de lijnen BG
en BF getrokken, en er eene lijn KL, door
het punt B, evenwijdig aan AGr en CF, ge-
maakt werd.
Nu zijn AGLK en KLFC regthoeken, waar-
van de eerste aan het n van de zijde AB, en de
andere aan het □ van BC gelijk is: want de A
ABG en de d] AGLK hebben eene gelijke
grondlijn AG, en eene gelijke hoogte GL.
Ook lieeft de A ABG eu het □ ABHI de
grondlijn AB en de hoogte BH gelijk; derhalve
is de □ AGLK en het □ ABFÏI ieder het
dubbel van den A ABG, en zijn dus aan el-
kander gelijk.
De A BCF en de CD KLFC hebben dezelf-
de grondlijn FC en hoogte KC; ook heeft de
A BCF en het □ BCDE dezelfd« grondlijn
BC en hoogte P]B; gevolgelijk is de czi KLFC
en het □ BCDE ieder het dubbel van den A
BCF, en zijn dus ook aan elkander gelijk.
Voorbeelden. ■
1. Van een stuk lands, hebbende de gedaante
eens regthoekigen driehoeks, in de lengte der
regthoekzijden AB 45 en BC CO roeden; hoe
groot is de schuinsche zijde of hypothenuse AC?
Om-