Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
den Vierkantsivortel. 27
Voorbeelden tot oefening.
1. Trek den quadraat- of vierkantswortel uit
169, — 361, — 225,- 324, — 529, —3136,—
6241,— 2304 en 9801.
1. Welke zijn de vierkantswortels uit if,
6i, 10^1 en 375||? Verander de gemengde
getallen in oneigenlijke breuken; bij voorb. 2^ in
1, 6i in ^^ enz.; trek den vierkantsivortel uit
den teller en noemer, en verander dan de beko-
mene breuken in gemengde getallen.
3. Welke is de quadraatswortel uit 627,5025?
Antw. 25,05.
4. Hoe lang zijn de zijden eens vierkants,
dat 1560 □ ellen en 25 □ palmen groot is?
5. Welke is de naaste vierkantswortel uit 75?
Antw. 8,66. Wanneer in de icorteltrekking een
getal overblijft, en men den wortel naauwkeuri-
ger begeert te loeten, dan voegt men telkens ach-
ter de rest twee nullen, loaarvoor men eene tien-
tallige breuk in den wortel verkrijgt.
6. Een stuk gronds, van eene vierkante ge-
daante, is groot 184 □ roeden en 73 □ voeten
Rijnlandsch; hoe lang zijn deszelfs zijden? Antw.
13 roeden 7 voeten. Maak de □ roeden tot □
voeten, en tel de 73 □ voeten daarbij, trek uit
de gezamelijke □ voeten den vierkantswortel, en
breng dan de voeten weder tot roeden.
7. Een stuk lands, van dezelfde gedaante, is
groot 653 □ roeden en 176 □ voeten, de □
roede van 14 voeten in het vierkant; hoe lang is
daarvan de zijde ? Antw. 25 roeden 8 voeten.
8. Men begeert te weten, hoe lang iedere
zijde van een gelijkzijdig regthoekig stuk lands
is, welks grootte, in Rijnlandsche maat, is 933
□ roeden, 92 □ voeten en 64 □ duimen. En
als