Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
De trekking van
de grootte des quadraats of vierkants 9 of 16,
25, 36, 49, G4 of 81 □ voeten.
Zoo kan men, daarentegen, ook gemakkelijk
weten, dat, als het vierkant een □ voet is, ie-
dere zijde ook 1 voet zal zijn; als het vierkant
4 is, de zijde 2 zal zijn; zoo ook, als het
vierkant 9, 16, 25, 36, 49, 64 of 81 is, de
zijde dan 3, 4, 6, 6, 7, 8 of 9 is.
Het getal, dat de zijde eens quadraats of
vierkants uitdrukt, wordt ook wortel genoemd;
zoodat van vierkanten, die 1, 4, 9, 16, enz.
groot zijn, die wortels 1, 2, 3, 4, enz. zijn.
En het berekenen der zijde eens vierkants wordt
het trekken van den vierkantswortel genoemd.
Om te doen blijken, dat het boven aange-
voerde begrepen is, moeten de volgende vra-
gen beantwoord worden:
1. Hoe wordt het getal wel genoemd, dat de
zijde eens quadraats of vierkants uitdrukt?
2. Wat heteekenen de xcoorden: het trekken
van den quadaat- of vierkantswortel?
3. Als men den vierkantswortel uit 64, uit
36, uit 49 en 25 trekt, hoe veel bekomt men
dan voor de wortels?
4. Als de wortels zijn 1,[3, 5, 7,9,8,
6, 4 en 2 , hoe groot zijn dan de quadraten of
vierkanten ?
Niet zoo gemakkelijk is het den vierkants\vor-
tel te trekken uit een getal, welks wortel groo-
ter dan 9 is, of uit meer dan één getalmerk
bestaat. Om den grond dezer berekening te
verstaan , lette men op de volgende opmerking.
Hier-