Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Berekening der
eenen regtlioek veranderd zijn. Want de zijde
AB past op CD, omdat zij evenwijdig zijn; de
loodlijn B e bedekt Cf, en A e moet gelijk D f
zijn, omdat zij beide van twee evenwijdige lij-
nen AB en CD tot hunne loodlijnen loopen.
Hieruit blijkt dus, dat ieder evenwijdig vlak
gelijk is aan eenen regthoek, die gelijke lengte
en hoogte met een evenwijch'g vlak heeft.
Men moet derhalve, om de grootte van een
evenwijdig vlak te berekenen, deszelfs loodreg-
te hoogte weten, en die met de lengte verme-
nigvuldigen. En daar ieder driehoek de helft
is van een evenwijdig vlak of van eenen even
grooten regthoek, zoo geeft de helft van het
vermenigvuldigde van deszelfs grondlijn, met de
loodregte hoogte, de grootte des driehoeks.
Voorstellen tot oefening,
1. Aan het einde van eene
boerderij ligt een stukje lands,
in
de gedaante van eenen
stomphoekigen driehoek, waar-
van de basis of grondlijn AC
lang is 15 roeden, en de per-
pendiculaire of loodregte hoog-
te BD 25 roeden ; hoe veel
□ roeden is dit stukje lands groot?
2. Indien zoodanig een
stukje lands de gedaante had
eens scherphoekigen drie-
hoeks, welks basis of grond-
lijn AG lang was 28, en de
perpendiculaire of loodregte
hoogte BD 22 roeden ; hoe
stukje lands?
3. Daar