Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 Berekening der
moet langs de zijde CD gaan; want raakte AB
binnenwaarts, dan moest de diagonaallijn kor-
ter zijn, en raakte AB buitenwaarts, dan moest
AC langer zijn: dus moeten de drie zijden el-
kander bedekken, en zijn de driehoeken ABC
en ACD even groot.
Dewijl men den inhoud of de grootte van ee-
nen regthoek vindt, door het vermenigvuldigen
van deszelfs lengte met de breedte; zoo vindt
men de grootte van eenen driehoek, als men de
beide regthoekszijden met elkander vermenig-
vuldigt, en van dit product de helft neemt.
Hoe men de grootte van een evenwijdig vlak,
en, door deszelfs helft, de grootte van eenen
stomp- en scherphoekigen driehoek vindt, zal
hierna volgen.
Voorstellen tot oefening.
1 Van een stuk lands, in de gedaante van
eenen regthoekigen driehoek, zijn de beide zij-
den om den regten hoek lang 8 en 6 roeden;
hoe veel □ roeden zoude dat stuk lands groot
zijn ? Antw. 24 □ roeden.
8 X 6 = 48 zoude de regthoek groot zijn.
2 -
dus 24 □ roeden de driehoek.
Of: de eene zijde 8 X de andere i zijde
3 = 24 □ roeden.
Ook: de eene § zijde 4 x de andere zijde
6 = 24 □ roeden.
2. Een Landman heeft een stuk lands, in
de gedaante eens regthoekigen driehoeks, waar-
van de regthoekszijden lang zijn 24 roeden 5 voe-
- -«r ^ - - ten
... r,';-.,..