Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Regthoeken,
1
kost, hoe hoog zal de i'ekening dezer glasra-
men loopen? Antw. a) 24 ruiten: b) 55 guld.
2i stuiv.
§ 4. Het berekenen der grootte vari
Regthoekige Driehoeken,
B
A
ü
A'
Alle regt-
hoeken en
evenwijdige
vlakken wor-
den door der-
zelver diago-
naallijn AC in twee gelijke driehoeken gedeeld;
en daarom is een driehoek de helft van eenen
regthoek of van een evenwijdig vlak.
Om hiervan overtuigd te worden , zoo be-
denk, dat de tegenoverstaande zijden van eenen
regthoek, als ook van een evenwijdig vlak,
altijd gelijk zijn; dus is van den ^ ABC en
den A ADC
de zijde AB = CD, BC = AD, en de
diagonaal AB behoort tot iederen driehoek:
gevolgelijk zijn de zijden van den AB(^
even zoo lang als de zijden van den
ADC.
Om nu verzekerd te worden , dat zulke drie-
hoeken , die even lange zijden hebben, ook
gelijk van grootte zijn, zoo knip in papier eenen
regthoek of een evenwijdig vlak, en deze vierkan-
tige figuur weder van den eenen hoek tot den
anderen door, dun kunt gij daarvan oogenschijn-
lijk overtuigd worden. Want past gij den ^
ABC op den ^ ADC, dan moet dejijn BC
juist de lijn AD kunnen bedekken, en. AB
4i
ii'iöd. Schoolmuseum
{ Amstefdam
moet